Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Лъч надежда: Повече родени деца и по-малко умрели през 2019 година в сравнение с 2018

През 2019 г. в област Силистра са регистрирани 899 родени деца, като от тях 896 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава със 77 деца, или с 9.4%, информират от поделението на НСИ в Силистра.

Броят на живородените момчета (471) е с 46 повече от този на живородените момичета (425), или на 1 000 живородени момчета в област Силистра се падат 902 живородени момичета.

През 2019 г. броят на живородените деца, родени от майки под 18 години е 48, а тези родени от жени на възраст над 40 години – 23.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.76 и се увеличава спрямо 2018 г. (1.55 деца).

Броят на умрелите през 2018 г. е 1 927 души, а коефициентът на обща смъртност - 17.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 47 случая, или с 2.4%. Нивото на общата смъртност остава твърде високо.

Смъртността сред мъжете (19.9‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.7‰). През 2019 г. на 1 000 жени умират 1 210 мъже. Продължават и различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.4‰) отколкото в градовете (16.9‰).

С най-висока смъртност се отличава община Алфатар (22.3‰). Най-нисък е този показател в община Кайнарджа - 9.1‰.

Facebook коментари