Понеделник, 23 Май 2022 г.

Рекорд: Гласуват за четвърти път бюджета на община Дулово в рамките на една година

На 28 април от 10.00 часа в Дулово ще се проведе седмото за мандата заседание на местния парламент, разбираме от сайта на общината.

Като първа точка от дневния ред ще бъде обсъдена и гласувана докладната:

"Обсъждане на върнато Решение № 65 по Протокол № 6/31.03.2020г., относно приемане на бюджета на община Дулово за 2020г., като незаконосъобразно и нецелесъобразно, съгласно Заповед № РД-04-235 от 09.04.2020г. на кмета на общината/Вх.№ 177/22.04.2020г./".

В предложението за решение се казва:

"Връщам ИЗЦЯЛО Решение М965 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Дулово, като незаконосъобразно и нецелесъобразно за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му."

От "Кворум-Силистра" припомняме, че внесения от кмета на общината д- Юксел Ахмед, Бюджет 2020 в началото на годината бе на два пъти бламиран от мнозинството на ДПС в местния парламент – през януари и февруари, а през март на редовното заседание бе гласуван вариант на бюджет, направен на самата сесия, без публично обсъждане и съгласуване с общинската администрация.

След връщането на бюджета от кмета за повторно гласуване поради неговата незаконосъобразност и нецелесъобразност, утре местните депутати ще трябва да го гласуват за рекордния четвърти път в рамките на текущата година

Facebook коментари