Вторник, 06 Юни 2023 г.

Целта на план Силистра 2020 – един силен и приятен за живеене град

Това е записано в Лайпцигската стратегия на ЕС за развитие на европейските градове до 2020 година. Социална, обществено значима и зона с икономически потенциал да влязат в бъдещия Интегриран план за възстановяване и развитие на Силистра от 2014 до 2020 година предложиха на среща в общината вчера архитекти, проектанти, строители, общински съветници, представители на неправителствения сектор и общински експерти.
Териториите на бъдещото въздействие са определени от архитектурната колегия на града, но бяха обсъдени днес по инициатива на общинското ръководство.
Социалната зона обхваща голям район от южната част на града с ясно изразена лоша жизнена среда и комуникации в регулация и извън регулация (ул. "Филип Тотю", "Н.Вапцаров", "Албена" и Силистра – юг). Публичната зона с голяма обществена значимост включва територията от автогарата до границата с Румъния, вкл. площад "Свобода" и Дунавския парк. Като бизнес зона с потенциал е определена Промишлена зона – запад, която интензивно се преструктурира, там се намират значими за икономиката на Силистра предприятия и територии, отредени с Общия устройствен план за развитието на града, като територията за Дунав мост и ферибота, обоснова избора на колегите си главният архитект Антонина Огнева.
След анализ зоните на въздействие ще бъдат описани в апликационна форма и в техническа спецификация, с които община Силистра ще кандидатства за отпускане на безвъзмездно финансиране по ОПРР за разработване на Интегриран план за възстановяване и развитие на Силистра 2014-2020 г., обясни Христо Медаров от фирмата, спечелила обществена поръчка за изготвяне на документацията. Тя трябва да бъде внесена до 4 януари.
Социална зона на въздействие е задължително условие за финансиране на Интегриран план, обясни Медаров. Всяка община може да избере няколко социални и няколко зони с икономически потенциал за развитие. Няма ограничение в броя им, ограничението идва от бюджета и процедурите, които трябва да се извършат, вкл. и задължителните подборни устройствени планове (ПУП) за всяка територия.
За Силистра е важно да има Интегриран план за възстановяване и развитие, както и за всички големи градове. В периода 2014 - 2020 година това ще бъде задължително условие за кандидатстване по европейски програми и за усвояване на средства от еврофондовете. Тези планове гарантират изпълнението на приоритетите в определената територия и на населението, което живее там, обясни Христо Медаров. Силистра е един от 36-те големи български града, поканени да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за разработване на Интегриран план до 2020 година.

Facebook коментари