Неделя, 28 Май 2023 г.

Община Кайнарджа е най-младеещата в България

Само 13 от 265-те общини в България имат повече деца (0-14 г.) от възрастни (65+ г.), а в 110 от общините на едно дете съответстват повече от двама възрастни, според данни за 2019 г. на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Картата, публикувана от ИПИ по темата показва нагледно тревожната демографска ситуация. Никой от областните центрове не е с положителни демографски перспективи като най-близо до това е Сливен, където на 10 възрастни има 9 деца.

Най-младеещата община в България е Кайнарджа (област Силистра), където на 10 възрастни съответстват близо 18 деца, община Николаево (област Стара Загора) с 15 деца за 10 възрастни, и община Гърмен (област Благоевград) с 14 деца за 10 възрастни.

Facebook коментари