Сряда, 03 Юни 2020 г.

Актуално: Организира се подпомагане на 3370 семейства на ученици в начален етап по схемата "Училищен плод" и 3043 по схемата "Училищно мляко"

Ще се доставят плодове, зеленчуци и млечни продукти на ученици в начален етап в област Силистра, съобщиха от Регионалното управление на образованието /РУО/ в Силистра. Доставките се организират в рамките на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Днес бе последния срок за обобщаване на заявките. От общо 32 училища участващи в двете схеми 23 са заявили, че самостоятелно ще организират предоставянето на пакетите на семействата и няма да ползват логистичната помощ на Регионалните дирекции по горите и Държавни горски предприятия. Това са всички училища в общините Алфатар, Дулово, Ситово и Кайнарджа и училищата в с. Ст. Караджа, Брадвари, Калипетрово, Професор Иширково, Нова Черна и Цар Самуил.

Част от училищата в гр. Силистра, гр. Главиница и гр. Тутракан ще организират самостоятелно раздаването на учениците от града, а ще ползват логистична подкрепа за пътуващите учениците извън общинския център.

Доставчици н продуктите са "БГ Агро Плодова Компания" ЕООД (доставя и по двете схеми за почти ¾ от институциите), "ВлаДиМа 2019" ЕООД и "Вадзари" ЕООД. При 20 училища (2/3 от общия брой) към момента фирмите все още не могат да се ангажират с дата, на която ще бъдат готови с пакетираните продукти.

Най - ранната посочена конкретна дата на доставка е 29 април - за основните училища в с. Сокол (община Главиница), Чернолик и Дулово и Брадвари (община Силистра). На 5 май се очакват доставките за училищата в с. Искра, Ситово и Проф. Иширково, а на 8 май за училищата от община Кайнарджа – Голеш, Средище и Кайнарджа.

Потвърдена е готовността за получаване на продуктите от 3370 семейства на ученици в начален етап по схемата "Училищен плод" и 3043 по схемата "Училищно мляко".

Общо с децата в детските градини обхватът по двете схеми е 6476 деца за плодовете и 5862 деца за млякото и млечните продукти.

В момента РУО не координира график за доставки за детските градини.

Facebook коментари