Четвъртък, 24 Септември 2020 г.

От "КАОЛИН" ЕАД организират нови срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС за инвестицията си в Силистренско

"КАОЛИН" ЕАД, ЕИК 827182866, седалище и адрес на управление: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. "Дъбрава" № 8, предвид Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и на основание т. 5 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването ОТЛАГА обявените за 27 и 28 април 2020 г. организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Разработване и усвояване на находище за подземни богатства "Балабана", участък "Източно гнездо" и участък "Западно гнездо", разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра.", в гр. Дулово, с. Полковник Таслаково, с. Колобър, с. Грънчарово и с. Секулово.

"КАОЛИН" ЕАД, ОБЯВЯВА и УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани нови срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Разработване и усвояване на находище за подземни богатства "Балабана", участък "Източно гнездо" и участък "Западно гнездо", разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра."

Срещите ще се проведат, както следва:

На 01.06.2020 г. от 9:00 ч. в гр. Дулово, сградата на община Дулово, гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 18, заседателна зала на Общината;

На 01.06.2020 г. от 11:30 часа в с. Полковник Таслаково, община Дулово, в сградата на Кметство село Полковник Таслаково, община Дулово, ул. "Първа" Ν 32;

На 01.06.2020 г. от 13:30 часа в с. Колобър, община Дулово, ул. "Първа" № 45, сградата на читалище "Христо Ботев";

На 01.06.2020 г. от 15:30 в с. Грънчарово, община Дулово, ул. "Първа" № 57, в сградата на Кметство село Грънчарово;

На 02.06.2020 г. от 10:00 часа в с. Секулово, община Дулово, в сградата на Кметство село Секулово, ул. "Централна" Ν 38.

Докладът за ОВОС и приложенията към него продължават да са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

В рамките на работното време на Кметство с. Грънчарово, община Дулово, ул. "Първа" № 57, при кмета; В рамките на работното време на Кметство с. Колобър, община Дулово, ул. "Първа" № 24, при кмета; В рамките на работното време на Кметство с. Секулово, община Дулово, ул. "Централна" № 38, при кмета; В рамките на работното време на Кметство с. Полковник Таслаково, община Дулово, ул. "Първа" № 32, при кмета; В рамките на работното време на Община Дулово, гр. Дулово, в сградата на общината на ул. "Васил Левски" №18, при кмета;

В рамките на работното време на РИОСВ – Русе, гр. Русе, община Русе, бул. "Придунавски" № 20, деловодство;

От 10:00 до 17:00 в офис на Възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. "Дъбрава" № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg. Писмени становища могат да се предоставят в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. "Дъбрава" № 8, ет. 2 (деловодство), или на email: minav@kaolin.bg, както и във всяко едно от посочените по-горе кметства, и в община Дулово или в РИОСВ - Русе, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Мина Александрова Вълева – Радкова, тел. 084 612 500; 0889 696 888; email: minav@kaolin.bg

Facebook коментари