Понеделник, 24 Юни 2024 г.

Продължават даренията за болниците на област Силистра

В трета по ред публикация на сайта на МБАЛ Силистра АД е изразена благодарност, този път към нови дарители в лицето на:

"Сидар" АД с председател на УС Йовко Димитров – 10 000 лв.;

"Никола Слатински" ЕООД с управител Никола Георгиев - 5 000 лв.;

Общински съветници от Общински съвет Кайнарджа – общо 2 500 лв.; "

Електра СОД" ООД – 2 000 лв. за пациентски ЕКГ монитор, както и закупуване на медицинска и лабораторна техника за "Мултипрофилно спешно отделение";

"Дари – Лес 2010" ООД и "Риволи трейд" ЕООД с управител Стоил Стойчев – по 2 000 лв. от всяка от фирмите;

Ива Генадиева Ганева и "Анонимен дарител" – по 500 лв. всеки;

по 200 лева – от Татяна Енчева Стоянова и от "Акрибия Одит" ЕООД;

Славин Добрев Йорданов – 300 лв.;

ЕТ "Мит Икономик – Митинка Георгиева"; "Орбико България" ЕООД – 30 бр. защитни шлемове;

Росица Райчева - предпазни маски, постелъчно бельо;

Здравко Йорданов Михалев – 100 лв.;

Невин Мусинова Исмаилова – 10 лв.

От Фейсбук научаваме за дарените 1 000 лв. за МБАЛ Тутракан ЕООД от страна на общинските съветници от групата на БСП и от представители на партията

в органите на изпълнителната власт – общината и кметствата.

Тяхната воля е средствата да отидат за Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ).

Facebook коментари