Четвъртък, 25 Февруари 2021 г.

От 308 на 142 падат работните места, в сравнение с миналата година, осигурявани по програмата от социални помощи към заетост

Днес се проведе последното за годината заседанието на Областната комисия по заетост. Бяха обсъдени параметрите на програмата през 2011 г., обхватът и възможностите за финансиране на предложените проекти, както и необходимите действия за ефективно оползотворяване на възможностите, предлагани и финансирани от Държавния бюджет и Европейския социален фонд в рамките на политиката за насърчаване на заетостта, на територията на област Силистра. Програмата ще позволи да се разкрият 142 работни места, 75 % от които за цяла година, а останалите за период от 9-10 месеца. 53 проекта са одобрени от Комисията по заетостта и са изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта, като резултатите ще станат известни на 15 декември тази година. На работа ще бъдат наемани лица, получаващи месечни социални помощи или продължително безработни. За отделните общини цифрите са: Алфатар – 5 проекта за 11 работни места, Дулово -9 проекта за 18 работни места, Силистра - 23 проекта за 43 работни места, Ситово - 2 проекта за 7 работни места, Кайнарджа – 3 проекта за 13 работни места, Тутракан – 9 проекта за 30 работни места, Главиница – 2 проекта за 20 работни места. Проектите на 17 училища от областта са одобрени, както и 9 детски градини, домове за стари хора и частни фирми. Повече от два пътя намалява броят на ангажираните по програмата. За сравнение с миналата година, когато работните места са били 308.

Facebook коментари