Понеделник, 22 Юли 2024 г.

94 са желаещите за 40 места за лични асистенти по проекта "Подкрепа за достоен живот" в Дуловска община

По проекта "Подкрепа за достоен живот", за първия етап-прием на документи до 22 ноември, 112 души са подали заявления за ползване на услугата"Личен асистент", а 94 са желаещите да са лични асистенти- съобщават от Община Дулово, която е партньор на АСП по проекта.
За дуловска община за първия етап са предвидени 40 места за лични асистенти, а стойността на проекта надхвърля 250 000 лв. Припомням, че комисия от ДСП Дулово извършва анкетите по домовете в 27-те населени места в общината на желаещите да ползват услугата, а комисия от ОбА провежда интервютата с хората искащи да станат личен асистент. В определените срокове ще бъдат уведомени всички подали заявления по проекта. Преди да стартира програмата "Подкрепа за достоен живот"-10.01.2011г- хората, които ще предоставят услугата ще преминат специално обучение.
Ето и следващите процедури:
ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;
ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.
• Във втория етап – право за подаване на документи за включване в програмата се дава и на лица, ползващи услугата «Личен асистент» по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – фаза Втора, към момента на подаване на документи по настоящия проект.
• В третия етап, с времетраене за предоставяне на социалната услуга – два месеца, ще могат да кандидастват лица от целевата група, необхванати към момента.
Процедурата за включване на лични асистенти се провежда в същите етапи, както за кандидатите за ползване на социалната услуга:

ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;
ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.

Facebook коментари