Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Идва времето за смяна на джипито

От 1 до 31 декември здравноосигурените лица, желаещи да сменят своето GP, могат да направят това, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар, информираха откасата.
Лицата, желаещи да извършат промяната, могат да изберат личен лекар на територията на цялата страна. За да направят това трябва да подадат при новоизбрания личен лекар попълнен и подписан формуляр за постоянен избор, придружен от здравноосигурителната си книжка и документ, удостоверяващ, че са с непрекъснати здравоосигурителни права. Формулярът може да се закупи само от книжарница "КИМ 2000", която единствена разпространява медицинска документация (помещава в сградата на РЗОК.).
Включването в пациентната листа на новоизбрания лекар се извършва служебно в Здравната каса. Не се изисква хората лично да посетят и да се отписват от досегашния си личен лекар.
Изборът на общопрактикуващ лекар е свободен и личен и само за лицата под 18 години се прави от родител или настойник. Това се удостоверява със саморъчното подписване на регистрационната форма за преизбор. Коректното и точно вписване на личните данни при попълването на регистрационната форма, както те са записани в личната карта, е от голямо значение. Грешки могат да станат причина новият избор да не се осъществи.
Новоизбраният общопрактикуващ лекар от своя страна трябва да впише в здравноосигурителната книжка на лицето, което го е избрало, своите данни, адреса на практиката си и телефон за връзка с него.
През месец юни тази година 1 949 здравноосигурени лица са използвали правото да сменят своя общопрактикуващ лекар, а през месец декември миналата година от тази възможност са се възползвали 2 898 лица.

Facebook коментари