Неделя, 16 Юни 2024 г.

На вниманието на пчеларите - ще се проведе третиране на слънчоглед в землището на Калипетрово и Майор Ценович

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, община Силистра информира, че в периода от 10.04.2020 г. до 12.04.2020 г. от 8:00 до 20:00 часа в землището на с Калипетрово в местностите "Чанлъка", "Деведжи", и "Железен гьол" и в землището на с. Майор Ценович в местностите "Пепеляшките" и "Силистренски път" ще се проведе третиране на слънчоглед с продукт за растителна защита Гардоприм плюс голд. Третирането се извършва с цел защита срещу плевели. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.

Facebook коментари