Четвъртък, 25 Април 2024 г.

Евростат: Област Силистра е вторият най-специализиран регион в земеделието, горите и риболова в Европейския съюз

Област Силистра е вторият най-специализиран регион в земеделието, горите и риболова в Европейския съюз, заемащи 22,8% от брутната стойност в региона, сочат данни на Евростат.

Докладът разглежда по-задълбочено брутната добавена стойност на шест основни икономически дейности в регионите на ЕС, за да анализира кои са най-икономически специализирани по отрасли. Данните са от 2017 г.

Илея, на западното крайбрежие на Гърция, е единственият регион, който е по-специализиран в селското стопанство, горското стопанство и рибарството в ЕС от Силистра. През 2017 г. 24,3% от брутната добавена стойност, създадена в Илея, идва от отглеждане на царевица, домати и други плодове и зеленчуци, от добитък и от риболов (по-специално калмари).

Facebook коментари