Сряда, 03 Юни 2020 г.

Специални мерки и ред при раздаване на пенсиите в областта преди Великден

Специални мерки са предвидени във връзка с новите плащания на пенсиите (ще се случи в периода 7-23 април), вкл. с великденската добавка.

От НОИ съобщават, че графикът в пощенските станции ще бъде до 16 април, като допълнително в периода 21-23 април ще е изплащането на пенсиите на неуспелите да си ги вземат преди Великден (тази година на 19 април).

Още на 7 април ще са извършени преводите към сметките на хората, които получават парите си по банков път.

Предвид нежелателното струпване на много хора на едно място (в случая – на опашка) в пощите, в началото на работното време (до 12 ч.) предимство ще имат клиенти над 60 г.

Подобно на режима за пазаруване в магазините, намира се за правилно да бъде препоръчано на клиентите под тази възраст да посещават клоновете на "Български пощи" ЕАД по възможност в следобедните часове (става дума и за тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии).

Според специална наредба на НОИ, изплащането на пенсии по домовете е само за хора над 68 г., самотно живеещи и клиенти с решения на ТЕЛК.

За ползване на тази възможност се подава заявление до началника на съответната пощенска станция, даваща пенсията. Възможно е и пенсията да се изплати на упълномощен представител, което става с еднократно изрично или нотариално заверено пълномощно. Без пълномощно е възможно изплащане на пенсия до двукратния размер от социалната пенсия за старост срещу подпис на съпруг/съпруга, на пълнолетни деца или на родители на пенсионера.

Това става с представяне на документи за самоличност както на получателя, така и на пенсионера. С цел опазване на здравето както на клиентите, така и на служителите на дружеството, ръководството на "Български пощи" ЕАД уведомява всички да спазват стриктно изготвените графици за изплащане на пенсии.

И още: да се съблюдава наложеният ред при влизане в салоните на пощенските станции, където изплащане пенсииите: да се спазва безопасно разстояние един от друг (мин. 2 м), а клиентите да са с предпазни средства.

Facebook коментари