Събота, 15 Юни 2024 г.

Експерти бистриха плана за борба с бедността в община Силистра

Община Силистра бе домакин на работна среща с участието на представители на социалните звена в Силистра и на Министерството на турда и социалната политика във връзка със спечелен проект от министерството, съобщиха от там.
Проектът е свързан с разработване на местнипланове за борба с бедността и социалното изключване – една инициатива, подкрепена от Европейската комисия, поясняват от социалното министерство.
Експерти в областта на маркетинга правят проучване на социалната картина по места, административните структури и специализираните институции и НПО за социални услуги в общността.
Подобни срещи са проведени в цялата страна, каза д-р Радко Радев – преподавател в УНСС, ангажиран с проучването. Натрупаните впечатления показват, че "в общините работят много подготвени хора, които в една или друга степен не са мотивирани и имат различни бариери, които възпрепятстват ефективното осъществяване на дейността им като цяло. Но бариерите не са в тях, а са функция от заобикалящата ни среда".

Facebook коментари