Четвъртък, 30 Май 2024 г.

От 1 април силистренските ветеринари започват изпълнението на държавната профилактична програма

Днес на 26.03.2020 г. по покана на директора на ОДБХ Силистра д-р Себахтин Халид се е провела работна среща с участието на д-р Валери Милчев - началник на отдел "Здравеопазване по животните" в дирекцията, и на д-р Владимир Солаков - председател на ОК на Български ветеринарен съюз в област Силистра.

От пост в социалната мрежа разбираме, че са обсъдени параметрите на бъдещата работа по изпълнение на държавната профилактична програма за 2020 г. от страна на 24 ветеринари в региона.

От 01.04.2020 г. стартира изпълнението на държавната профилактична програма за настоящата година. В момента е налична ваксина срещу болести като антракс и туберкулоза по говедата с препоръчителен срок за изпълнение в границите на м. април т.г. Прилагането на ваксина срещу "син език" е със срок м. май- м. юни.

Предвидено е спазване на 30-дневен период за прилагане на ваксината от последната ваксинация. Стартира и ваксинирането на дребните преживни животни, както и на едрите. По график вървят профилактичните прегледи на пчелите.

Във ведомството, ръководено от д-р Халид са изготвени за предоставяне на служебна бележка от ОДБХ с подпис и печат за свободно пътуваме на територията на областта при изпълняваме служебните задължени на всички ветеринари, работещи на терен.

Facebook коментари