Неделя, 17 Януари 2021 г.

Увеличат се учениците в областта обхванати от дистанционното обучение

Училищата в област Силистра продължават да предлагат дистанционни консултации и обучителни дейности за учениците от І до ХІІ клас.
Обхват на ученици от 90 до 100 % има в 23 училища от общо 45.

Делът на обхванатите ученици нарастна от 87, 5 % от общия брой миналата седмица на 89, 24 % към 25. 03. 2020 г.

Все още не могат да бъдат обхванати ученици, които нямат интернет и/или устройства.

Нарастна делът на учителите, които се включиха в дистанционните форми на общуване и обучение – от 91, 4 % за миналата седмица на 94, 5 % към 25. 03. 2020 г.

В 34 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности.

Само 1 училище с 26 ученици напълно не може да осигури дистанционно обучение в електронна среда, но се очаква да се включи през новата седмица.
Организацията се създава децентрализирано по училища.

Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация.

Facebook коментари