Петък, 14 Август 2020 г.

Продължава асфалтирането в двете най-големи села в община Силистра

Днес, 24. 03. 2020 г., кметът на общината д-р Юлиян Найденов, ресорният зам.-кмет "Устройство на територията"- инж. Тихомир Борачев и кметовете Никола Узунов-кметство Калипетрово и Денчо Георгиев- кметство Айдемир направиха оглед на улиците и населените места където текат ремонтни дейности и предстои полагане на асфалт или вече е положена новата настилка.

Подготвени за асфалтиране са голям брой улици в селата Айдемир/кв. Деленките и Калипетрово, и над 20 на територията на гр. Силистра.

Общо за асфалтирането, което ще обхване населените места от цялата община и предстои да бъде извършено, ще се разходват 2 милиона лева с ддс, отпуснати с ПМС от 2019 г.

Извършен бе обход и оглед на всички населени места в общината, за да се определи работата по асфалтирането на най- компрометираните улици и участъци след зимния сезон.

С приоритет ще бъдат ремонтирани най- оживените улици, по които се движи обществения транспорт. Асфалтирането и изкърпването на улиците се извършва по рамков договор от "Път перфект-Т" ЕАД.

Facebook коментари