Петък, 10 Април 2020 г.

В община Силистра се провежда мониринг и се подготвя обработка против комарите

На територията на община Силистра се извършва мониторинг за популация на ларви и имаго на комари. На база резултатите започват навременни ларвицидни обработки на биотопите.

Община Силистра започва ранни дезинсекционни дейности срещу ларвите на комари.

Вече е направена необходимата организация за ларвицидни обработки, които включват: обработка на всички установени биотопи, както и на всички нововъзникнали, с цел унищожаване на ларвите на комарите, преди да са се развили и излетели в околната среда.

Ще бъдат използвани биологични ларвициди, които са напълно безвредни за всички бозайници, птици и риби.

Facebook коментари