Събота, 04 Април 2020 г.

Самотно живеещи възрастни хора в областта получиха препарати за дезинфекция в домовете си

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България заради разпространението на заразата от COVID-19 и необходимостта от опазване на общественото здраве е създадена организация за предоставяне на препарати за дезинфекция на възрастни хора от служители на Регионалната дирекция за социално подпомагане /РДСП/ и дирекциите "Социално подпомагане" в област Силистра, съобщиха от РДСП.

Сто и седемдесет самотно живеещи възрастни хора от област Силистра са получили в домовете си препарати за дезинфекция на ръце. Всичките са на възраст над 65 години, самотноживеещи и нямат възможност за самообслужване. Те са определени съгласно националната програма за предоставяне на грижи в домашна среда.

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп до административните си услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/; по пощата с обратна разписка; чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис, се казва в съобщението.

Facebook коментари