Сряда, 29 Ноември 2023 г.

По време на извънредното положение 87,5% от учениците в Силистренско учат по интернет

Училищата предлагат дистанционни форми на комуникация и обучителни дейности частично или напълно за всички свои ученици: 87,5% (8 355 от 9 549). Не могат да бъдат обхванати ученици, които нямат интернет и/или устройства. 91,36% от учителите участват в дистанционните форми на работа. Само 1 училище с 26 ученици напълно не може да осигури дистанционно обучение в електронна среда. В 33 училища се предлагат и дейности за ученици със специални образователни потребности. Само 121 души от педагогическия и непедагогическия персонал са в отпуск, т.е. около 8 %.

Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация.

Частично се включват в дистанционни дейности: НАО "Галилео Галилей" Силистра, Обединен детски комплекс Силистра и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Силистра (в работата им участват 28% от учениците). Индивидуални дистанционни консултации предоставя Център за кариерно ориентиране.

Facebook коментари