Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Община Дулово осигури 450 маски за местната МБАЛ и започна дезинфекция на града

По разпореждане на кмета на Община Дулово-д-р Юксел Ахмед започна дезинфекция в град Дулово на паркови пространства, детски площадки, улици, тротоари и площадки пред общински сгради и места, където има повече хора. Дезинфекцията ще продължава и през следващите дни.

В сградата на общината е въведен пропускателен режим към помещенията за плащане на местни данъци и такси и стаите на общинските отдели.

На всички служители в ОбА и в кметствата са раздадени маски, дезинфекционни материали и ръкавици, извършва се постоянна дезинфекция в сградата. Общината осигури маски, които охраната дава на посетители, които нямат такива. 450 маски са осигурени за работещите в МБАЛ, чрез общината.

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, кметът на Община Дулово-д-р Юксел Ахмед-организира чрез Център за обществена подкрепа(ЦОП)-услуга за закупуване (по заявка) на хранителни продукти от първа необходимост и снабдяване с лекарства(предписани от лекар).Услугата се предоставя според указанията и препоръките на Националния оперативен щаб и здравното министерство. Ще бъдат обхванати спешно нуждаещите се лица, сред които самотно живеещи възрастни хора без близки и роднини в населеното място. Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ(ЗЛП). Ще се предоставят следните услуги: Закупуване на хранителни продукти от първа необходимост - със средства на потребителите. Снабдяване с предписани лекарства - със средства на потребителите.

Всеки работен ден заявките ще се приемат от 9.00 до 12.00ч, на телефони в Центъра, а доставките ще бъдат правени от 13.00 до 17.00ч от служители на ЦОП, снабдени със защитни облекла, маски и ръкавици.

За нуждаещите се жители от населените места в общината- препоръката е да се обръщат към кмета или км. наместник.

ВАНЯ ПЕТРОВА

Facebook коментари