Петък, 10 Април 2020 г.

Социалният патронаж в Силистра разширява услугите си в условията на извънредно положение

В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи, Община Силистра разширява услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж и Патронажна грижа.

Ще бъдат обхванати всички спешно нуждаещи се лица. Сред тях самотно живеещи възрастни хора без роднини в населеното място, хора с увреждания, които нямат личен асистент, възрастни хора от съседни села, в които няма търговски обекти и редовен обществен транспорт, както и онези лица, които са в карантина.

Всички те ще могат да се възползват от закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, както и на лекарства. Ще бъдат плащани сметките им и ще бъде извършвана дезинфекция на жилищното помещение.

Разбира се всички дейности ще са по заявка и със средства на потребителите на услугите.

Facebook коментари