Вторник, 07 Април 2020 г.

Районен съд – Силистра отлага разглеждането на дела заради коронавируса

Със Заповед на Председателя на Районен съд - Силистра Мирослав Христов е преустановено разглеждането на дела в открити съдебни заседания през периода 11.03.2020г. до 10.04.2020г., като същите ще се пренасрочат след изтичане на горния срок.

В открити съдебни заседания ще се разглеждат единствено делата, включени в чл. 329, ал 3 от Закона за съдебната власт.

Отново със Заповед на Председателя на Районен съд – Силистра е преустановено провеждането на служебни мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място.

Разпоредено е да бъдат дезинфекцирани помещенията, в които се приемат и обслужват граждани, а служителите, приемащи документи задължително да работят с маски и ръкавици.

Достъп до съдебните зали ще имат само гражданите, призовани за разглеждане по конкретно дело.

Предприетите мерки са във връзка с регистрираните случаи COVID-19 на територията на страната и създадената епидемична обстановка, с цел превенция на заболяването, намаляване на риска от възникване на нови случаи на заразяване и разпространение на коронавирусна инфекция.

Facebook коментари