Събота, 25 Май 2024 г.

Заради коронавируса: Агенцията по заетостта отменя трудовите борси и групови обучения

Във връзка с епидемичната обстановката в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19 Агенцията по заетостта ограничава организирането и провеждането на групови форми за предоставяне на посреднически и специализирани услуги на търсещи работа и работодатели.

До края на месец март се отменя провеждането на планираните трудови борси в страната.

В бюрата по труда ще бъдат преустановени и груповите форми за професионално ориентиране, кариерно консултиране и мотивиране на безработни лица чрез "Ателие за търсене на работа". Изнесените услуги в отдалечени населени места и райони чрез мобилните бюра по труда, изнесените работни места и приемни на Центровете за заетост и социално подпомагане ще се предоставят в актуализиран график по дни и часове, осигуряващ равномерно обслужване на малки групи от хора.

Facebook коментари