Петък, 05 Март 2021 г.

Трансграничен проект издирва и съхранява историята, културата и автентичения живот на местните рибари по река Дунав

Трансграничен проект си поставя за цел да издири и съхрани историята, културата и автентичен живот на местните рибари по река Дунав.

Първото по рода си и единственото засега проучване на рибарските общности по Дунав ще бъде представено в няколко филма.

С видеокамери и фотоапарати от земята или от дрон високо над реката са документирани над 100 обекта на културното и природното наследство в тези региони.

Интервюирани са 30 представители на рибарските общности.

Създаден е огромен масив от фотоси, текстове и видеоматериали на български, румънски и английски език, до които в скоро време ще бъде осигурен свободен публичен достъп.

Репортаж на Любомир Добрев

Facebook коментари