Вторник, 07 Април 2020 г.

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с училищен сензорен кабинет

Днес в корпуса за ученици от първи до трети клас на основното училище бе открит сензорен кабинет за допълнителна образователна подкрепа на деца със специални образователни потребности.

Лентата прерязаха г-н Георги Тончев – директор на учебното заведение и г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет "Хуманитарни дейности". В сензорната стая с децата ще работят двама ресурсни учители и психолог – логопед, а оборудването за кабинета е закупено със средства на училището.

Г-н Тончев сподели, че важна част от работата на педагогическия персонал е осигуряването на подходяща среда за учене на всички възпитаници на училището и това е била причината за обособяването на специализирания кабинет.

Г-жа Недялкова поздрави директора и учителите за инициативата и им пожела новата придобивка да направи работата им още по-ползотворна.

Facebook коментари