Вторник, 27 Февруари 2024 г.

Кметовете и председателите на общински съвети от областта участват в 33-то Общо събрание на НСОРБ

За 67 кметове и 133-ма председатели на Общински съвети мандат 2019 – 2023 г. е първи. 198 от досегашните кметове и 132-ма от председателите на общински съвети получиха доверието на гражданите за пореден път.

В София вчера и днес се провежда 33-ото Общо събрание на НСОРБ. Делегатите изслушаха отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет на организацията и приеха програмата за 2020 г.

Дневният ред включва:

1. Избор на Управителен и Контролен съвет

2. Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2019 г.

3. Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2019 г.

4. Програма за дейността на НСОРБ за 2020 г.

5. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2019 г. и проектобюджет за 2020 г.

6. Избор на председатели на УС и КС на НСОРБ

7. Разни

Днес членовете на Общото събрание на НСОРБ ще имат възможност да обсъдят актуални въпроси с министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров, председателя на ресорната парламентарна комисия г-жа Ивелина Василева и изпълнителния директор на фонд ФАЛГ г-жа Надя Данкинова.

Facebook коментари