Вторник, 05 Юли 2022 г.

Нов конкурс, промяна на линия № 25 и нова линия № 1 гласуваха съветниците в Силистра

След 5 месеца обсъждане в Общинския съвет на Силистра и след като 4-ти пътя бе отлагана в предишните заседания, днес бе приета единодушно частичната промяна на транспортната схема на община Силистра и откриване на процедура за провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на автобусни линии


"Кворум-Силистра" припомня, че със Заповед № РД – 12 – 104 / 17.05.2010г. на Областния управител на област Силистра беше отменен конкурса на община Силистра за разпределение и възлагане на автобусни линии, квота на Общината, насрочен за провеждане на 15.06.2010г. в изпълнение на Решение № 1078 на Общински съвет – Силистра (Пр. № 33 /25.02.2010г.) През този период са постъпили предложения за нови промени. Същите са били обсъдени в Общинската комисия по транспортната схема. Това наложило да бъде съставена променена транспортна схема на Общината, включваща следните линии:
- Автобусна линия № 25 с маршрут кв."Изток" – с.Бабук ;
Съществуващо разписание:
от кв."Изток" – 06.00/ ДД ( ц. ) и ППД сез.лято / 07.30 / ДД ( ц. ) и ППД сез.лято / 07.30 / ППД сез.зима / 13.30 / сез.лято / 13.30/ сез.зима
/ 17.30 / ППД с.лято / 18.00 / сез.зима / 19.00 / ДД сез.лято / 19.00 / ППД сез.лято /
от с.Казимир - 06.50 08.15 14.15
18.45 19.45 19.45
от с.Майор Ценович - 08.15 08.50 14.35 18.15
18.15 20.05
Ново разписание:
от кв."Изток" – 06.00/ ДД ( ц. ) и ППД сез.лято / 07.30 / ДД ( ц. ) и ППД сез.лято / 07.30 / ППД сез.зима / 13.30 / сез.лято / 13.30/ сез.зима
/ 17.30 / ППД с.лято / 18.00 / сез.зима и ДД сез.лято / 19.00 / ППД сез.лято /
от с.Казимир - 06.50 08.15 14.15
18.45 19.45
от с.Майор Ценович - 08.15 08.50 14.35 18.15
18.45 19.05 20.05
- Допълнителна автобусна линия № 1 с маршрут сп."Автогара Силистра" –кв."Триъгълника";
Открива се допълнителна автобусна линия № 1 с маршрут сп."Автогара Силистра" - кв."Триъгълника" да стане градска основна линия със следните спирки по маршрута - сп."Автогара Силистра"- контролен пункт, Аврора, Центъра (многофункц.сграда ), Центъра - контролен пункт, Денонощна аптека, Горско стопанство, ДАП – пазара, Гагарин, Прогрес, Явор, Рига, кв."Триъгълника"-контролен пункт и обратно по същия маршрут. Двупосочната дължина на линията е 8,2 км. Първият курс тръгва в 06.00ч., последния – в 19.30ч. Интервал на извършване на курсовете : 30 мин. В събота в часовия интервал от 13,00ч. до 19,00ч. автобусната линия се изпълнява през интервал от 1час. В неделя автобусната линия не се изпълнява.
В момента всички автобусни линии от Приложение № 2 се изпълняват по изключение, с разрешение на Областния управител на основание чл.29 от същата наредба. Това налагаше ускоряването на провеждането на конкурс. За да бъде открит конкурс съгласно чл.17 ал.( 3 ) от същата наредба, Общинският съвет трябваше да вземе решение за неговото провеждане и да делегира изпълнението на своите функции на Кмета, да определи списъка на линиите, които ще бъдат обявени на конкурс, линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на трудноподвижни лица, критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите, да определи състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, да приеме изискванията към кандидатите, да определи цена на конкурсната документация.

Facebook коментари