Петък, 05 Март 2021 г.

Людмил Хърватев: Към Окръжен съд-Силистра вече функционира "синя стая"

Министерство на правосъдието изгради и оборудва "Синя стая" към Окръжен съд-Силистра с финансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по Проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца".
Община-Силистра и Общински съвет-Силистра оказаха съдействие, като предоставиха безвъзмездно помещения, в които да бъде реализиран този проект, в т.нар. сграда на бившата стоматологична поликлиника в града.

"Благодарение на този проект разполагаме със специализирано помещение за щадящо изслушване на деца в досег със закона, където психолози и експерти, обучени за работа с деца, могат да разговарят с малолетни и непълнолетни в предразполагаща обстановка." – коментира Председателят на Окръжен съд-Силистра Людмил Хърватев.

"Предвидена е възможност за присъствие на съдии, прокурори, полицейски служители, адвокати и други лица в помещението за разпити, а също така и възможност за наблюдаване от съседно помещение, без да бъде смущавана работата с децата.

"Синята стая" има две помещения, всяко с отделен вход, свързани с обща стена, част от която е с т.нар. венецианско стъкло, и може да бъде ползвана при разпити по съдебни дела, в досъдебните производства, и от социалните служители в определени случаи.

Окръжен съд-Силистра при необходимост ще осигури организацията и координацията за ползването на "синята стая" от всички институции, които работят с деца." – заяви още Председателят на Окръжен съд-Силистра Людмил Хърватев.

Facebook коментари