Сряда, 29 Ноември 2023 г.

В Силистренско са регистрирани 8 472 безработни, които са с 323 по-малко от септември

В Силистренско са регистрирани 8 472 безработни , които са с 323 по-малко от септември
Субсидираната заетост балансира пазара на труда в Силистренско през октомври, защото първичният пазар се "свива", след като приключи активният летен сезон.
Такава тенденция се откроява в анализа на Регионалната служба по заетостта в Русе за трудовия пазар през октомври.
Увеличава се броят на започналите работа по програми и мерки за заетост.
Обявените през октомври свободни работни места от работодатели в Силистренска област са 838 - с 612 повече от септември. От тях 646 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 88 на сто са без изискване на специалност.
По равнище на безработица от 12.62 на сто през октомври Силистренска област е на седмо място в страната.
Регистрирани са 8 472 безработни , които са с 323 по-малко от септември – равнището на безработицата е с 0.49 на сто по-ниско.
Продължително безработните с престой на борсата над 1 година са 46 на сто от всички регистрирани. Над 70 на сто тях са без специалност, с основно и с по-ниско образование. Увеличават се освободените от работа от държавното управление и отбраната, хотели и ресторанти, селско, горско и рибно стопанство, транспорт и съобщения.
Постъпилите на работа през октомври регистрирани безработни от областта са 594 - с 345 повече от септември. Най-много работни места, заети от безработни, са обявени в преработващата промишленост, търговията, административните и спомагателни дейности, образованието и строителството.

Facebook коментари