Вторник, 29 Септември 2020 г.

От клуб до сдружение с образователна цел

От клуб до сдружение с образователна цел превръщат клуб за спортни танци в гр.Силистра.

Организацаторите - треньорите посещават областни училищни заведения, като разясняват целта, ползата и цялостната идея на спортната дейност.

Бивши възпитаници на ОУ "Никола Йонков Вапцаров" и ПМГ Св. "Климент Охридски " Грациела Тодорова и Евгени Рачев реализират кампания за набиране на деца,чието прозвище да насочат към латино танците, да заздравят позицията на танцовото изкуство.

Вече част от колектива им се готвят за международно състезание в средата на годината. Ето,че едни млади и талантливи деца освен следване и учене развиват заедно с това технически практична дейност за децата на гр. Силистра и дават възмажнастта за изявяване пред прецизното зрение на българските съдии.

Facebook коментари