Неделя, 07 Март 2021 г.

Заместник-министърът на земеделието Вергиния Кръстева: "Аграрният отрасъл е определящ за икономиката на област Силистра"

С дял от около 20% от общата Брутна добавена стойност за 2018 г., аграрният отрасъл е определящ за икономиката на област Силистра. По този показател тя е водеща в страната.

Това заяви заместник-министърът на земеделието Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020 г. в Силистра.

По данни на агроминистерството фермерите в област Силистра са били финансово подкрепени с 517,5 млн. лв. от 2014 г. до момента. Това е 3,4% от общия за земеделието публичен ресурс.

В областта широко застъпено е овощарството, като се отглеждат основно кайсии, орехи и сливи. Малко над две трети от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с кайсии в страната са в област Силистра.

От 2014 до 2018 г. са се увеличили заявените за подпомагане площи с резене – близо четири пъти, със сливи – с 25%, с орехи – с близо 21%, с царевица за зърно – с 11%.

МЗХГ: През 2019 г. площите с трайни насаждения в Силистренско нарастват с 18% спрямо 2014 г., а площите със зеленчуци – с около 10%.

Обработваемата земя в област Силистра заема около 86% от използваната земеделска площ в областта. Основно в района се отглеждат зърнени и маслодайни култури, като превес заемат пшеницата, царевицата, слънчоглед и рапицата.

По думите на Кръстева в района се наблюдават положителни тенденции и в животновъдството. В рамките на периода 2014–2018 г. нараства броят на животните при почти всички основни категории – с над 10 пъти при биволите и свинете, със 79% при птиците, с 28% при козите, с 19% при говедата и с около 17% при пчелните семейства.

МЗХГ: През 2018 г. в областта са заявени с близо 21% повече овце и кози по схемите за директна подкрепа спрямо 2014 г. и с 12% повече говеда.

След срещата в Общински съвет - Силистра заместник- министърът се срещна с кмета на общината д-р Юлиян Найденов. Те обсъдиха възможностите за облагородяване на местността "Памук кулак" и терените около крепостта "Меджиди табия" , които са държавен горски фонд.

Facebook коментари