Понеделник, 04 Март 2024 г.

Община Силистра "откри" собствен терен подходящ за пречиствателната станция

Миналата седмица екип от община Силистра, воден от ресорният заместник кмет Веселин Андреев, областния управител д-р Владимир Янков и заместника му Денка Михайлова, народният представител Стефан Господинов се срещнаха в еко-министерството с заместник министърът на МОСВ Ивелина Василева. Основния извод след срещата бил да се търси алтернатива на терена, предложен от община Силистра за пречиствателна станция на областния град и съседните села Айдемир и Калипетрово. Това е препоръката на Министерството на околната среда и водите, след като се запозна с документацията на Общината по проекта.
Основното внимание е насочено към изключително високата стойност на частния имот, предложен за терен за изграждане на пречиствателната станция по Оперативна програма "Регионално развитие".
Припомням че на 28 октомври, общинските съветници приеха предложението на община Силистра- за нуждите на проекта за пречиствателна станция, да бъде закупен частен имот в покрайнините на кв Деленки в размер на 21,5 декара на стойност над 1 млн. и 300 хил. лв.
Позицията на областния управител д-р Владимир Янков бе споделена и от народния представител Стефан Гопосподинов и от еко-министерството - решението на Общинския съвет е законосъобразно, но е морално укоримо.
Зам. министър Ивелина Василева е изразила и безпокойството си, че не е ясно дали по оперативната програма ще бъдат отпуснати такива средства за закупуване на терена.
В хода на разговорите, народният представител Стефан Господинов е направил алтернативно, на скъпия частен имот, предложение за терен, който напълно удовлетворява нуждите на проекта.
Става въпрос за терен от 128 дка в съседство с имота в кв. Делеките, предложен от Община Силистра. Тези земи са предоставени за ползване на община Силистра по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (по чл. 19), в който – ако има земя, останала след обезщетяване или земеразделяне на собствениците – тя се предава на общината. С промените в Закона през 2010 г. отпадат пречките Общината да се сдобие с акт за общинска собственост и да предостави необходимия терен за пречиствателна станция, коментира народният представител Стефан Господинов.
Днес (24 ноември 2010 г.) в Общината е планирано да се проведе Експертен съвет, на който ще се обсъжда алтернативния вариант на терена за пречиствателната станция

Facebook коментари