Неделя, 07 Март 2021 г.

Силистра ще е домакин на Национална младежка среща

В периода 20-22.03.2020 г. град Силистра е домакин на Национална младежка среща под надслов "#БОС- Бъди, Опази, Съхрани...себе си". След откриването в първия ден в една от залите на комплекс "Данубе" е представянето на младежките организации, които ще споделяя успешни инициативи и проекти.

Ще има и работа по групи по различни теми: "Как да представя успешно идея и себе си", "Как де се справим с отхвърлянето", "Приятели в реалния и дигиталния свят", Да изразиш себе си чрез…" (арт ателие), "Какво не пише в учебниците?". "Моята връзка с родното" и "Потайностите на Силистра" са дейности от последния ден, когато е и обобщението на срещата. В програмата още: караоке и неформално общуване.

Ученически парламент Силистра тази година навършва пълнолетие – 18 години – и в тази връзка е същинският домакин на втората по рода си национална младежка среща. Събитието е организирано с подкрепата на община Силистра, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет по наркотични вещества, Център за кариерно ориентиране и СНЦ "Паралел Силистра".

Участниците, които ще са до 18 г., ще обсъдят конкретни действия за реализиране на идеите си и ще отхвърлят стереотипа, касаещ се до "безразличното младежко отношение", отваряйки мирогледа си. Ще имат възможност да се срещнат с представители на бизнеса, психолози, актьори, писатели, хора, успели в своите професии.

Facebook коментари