Сряда, 01 Април 2020 г.

Силистренски преподавател с презентация на форум за учители по природни науки

На 1 и 2 февруари 2020 г. в СУ "Васил Левски" в град Севлиево бе т.нар последващо събитие на Международния фестивал по прорама "Наука на сцената – 2019", проведено в португалския град Кашкайш.

Присъстваха учители по природните науки (STEM-учители) от всички степени на образованието у нас (включително предучилищно и детски градини) от областите Велико Търново, Габрово, Силистра, Стара Загора, Кюстендил и София.

Организатори: Национален организационен комитет на Програмата, Съюз на физиците в България и др. Събитието бе открито от проф. дфн Ана Георгиева, председател на Комитета. Презентация на тема: "Участието на България и впечатления (акценти върху програмата, организацията и някои от чуждестранните добри педагогически практики) от фестивала в Португалия", бе представена от инж. Румянка Гълчавова от ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, област Силистра.

За събитието Гълчавова заяви: "По време на събитието имаше организирана изложба с постери, макети и материали отразяващи добрите практики. Прекрасно време за усмивки от споделения опит и приятелство". Италианският учител по физика Федерико Андреолети проведе т.нар. работилница по проекта си "Отвъд водата!". Чрез достъпни експерименти и атрактивно поведение (стил "фокуси" ) той предизвиква интереса и мисленето относно видими те и невидими те свойства на водата , което предизвика силните коментари на присъстващите учители по природни науки .

Друга "работилница" проведе Наско Стаменов от НПМГ (София) , назована "Експеримент достъпен за всеки ученик" – това бе една от ярките български изяви в Португалия в програмата за практикуми, предлагайки устойчиво и рентабилно решение за експерименти те по химия . За пръв път България участва със съвместен проект с Испания, наречен "Подходящи и качествени храни за космонавти", представен чрез видео демонстрация от Даниела Георгиева от ОУ "Христо Ботев" от град Кюстендил. Изследователски базираната задача поставена на учениците е да проучат специфичните изисквания към храната, да се запознаят с понятията "подходяща" и "качествена" храна и за начина на нейното приготвяне. (Бел. ред.-в средата на миналото десетилетие в Силистра – по-точно в сградата на бившия Дом "Майка и дете" в село Калипетрово, бе открито производство на храна за космонавти). Никола Каравасилев, Първа частна математическа гимназия в София представи мащабен проект ("FRONTIERS"), представляващ огромна образователна платформа. Основната цел на проекта е учениците да бъдат запознати с най-новите постижения в областта на науката и да научат повече за нобеловите открития.

Лекцията "Светът на физиката" на проф. Иван Лалов, председател на журито, представител на СУ "Св. Кл. Охридски" бе посветена на идеята да се знаят стремежите в откритията на съвременната наука – гравитационни вълни, черни дупки ,за да може знанията, които учениците придобиват, да имат адекватна и актуална насоченост и полезност.

На форума бяха представени списание "Светът на физиката"(бр. 4), в което е поместен материал за 9 български проекти, класирани за участие в Международния фестивал в Португалия, както и за издадената вече книжка с описанията на български и английски езици на всички тях.

Facebook коментари