Събота, 22 Януари 2022 г.

Стачка: Санитарите в Силистра с ултиматум към директорката на болницата

Днес до местните медии се разпространи декларация на санитарите, наети на постоянен трудов договор в МБАЛ-Силистра. Тя е адресирана до директора на болницата д-р Костадинова.

Прилагаме целия текст на декларацията:

Уважаема д-р Костадинова,

Ние санитарите, работещи в МБАЛ СИЛИСТРА отправяме своите искания към Вас за нормални условия на труд и адекватно заплащане заложени нормативно в КТД на здравните работници през 2018г.
При сключване на допълнителното споразумение, което подписахме през 2017г. и на последващото събрание, което проведохте, Вие устно ни уверихте, че работният ни ден, който от тогава насам продължава да бъде 7 часов, след сключване на предстоящия КТД през 2018г. ще бъде удължен с един час, т.е ще работим по 8ч. дневно, за да достигнем размера на минималната работна заплата за страната. Естествено, ние Ви подкрепихме тъй като знаем за затрудненията, в които се намира лечебното заведение и в негов интерес се съгласихме на този временен компромис. Уговорката ни за временно преминаване на работния ден от 8 на 7 часов продължава вече трета година. До днес вашето устно обещание не е изпълнено.
Предстои преподписване на допълнително споразумение, касаещо увеличението на минималната работна заплата за страната, където:

• искаме да бъде увеличена часовата ставка до 8часа.
• трудово товъзнаграждение до минималната работна заплата за страната според националния класификатор и КТД.
• отпускане на средства за работно облекло съгласно КТД
• отпускане на храна и ободрителни напитки по време на нощни смени или допълнителни средства към месечното ни възнаграждение за набавянето им.
• класификация на труд по натовареност в различните отделения и съответното преизчисляване на месечното възнаграждение според тежестта на работния процес.

Настояваме за открит диалог в срок от една седмица, считано от днес -03.02.2020 , в който да отговорите на нашите искания.
В случай на неизпълнението им в посочения срок ще бъдем принудени да преминем към ефективни стачни действия считано от понеделник- 10.02.2020г. по два астрономически часа ежедневно.

Facebook коментари