Вторник, 29 Септември 2020 г.

Конкурсът "Любовта е пиянство и/или пиянство от любов" се провежда за поредна година от Община Силистра и литературното сдружение "Реката и приятели"

Конкурсът "Любовта е пиянство и/или пиянство от любов" обявиха Община Силистра и литературното сдружение "Реката и приятели". Той се провежда по повод 14 февруари – Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан и преминава под патронажа на кмета на общината Юлиян Найденов.

Конкурсът е анонимен, а право на участие имат автори над 18 години. Те трябва да изпратят до 12.02. 2020 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) голям пощенски плик със само 1 непубликувано стихотворение, напечатано в 3 екземпляра и посветено на темата за любовта и/или виното. В същия плик трябва да приложат малък запечатан плик с личните им данни: трите имена и телефон за връзка, пощенски адрес, e-mail, кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).

Произведенията не трябва да са публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не представяни в други конкурси.

Творбите ще бъдат оценени от тричленно жури с председател поетесата Надежда Захариева. Ще бъдат връчени три парични награди за I, II и III място, съответно 200, 150 и 100 лв., както и награда на сдружение "Реката и приятели" от 100 лв.

Награждаването на победителите ще бъде на 20.02.2020 г. от 17 ч. в зала "Диоген Вичев" на РБ "Партений Павлович".

Адрес за получаване на стихотворенията: гр. Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" №33, община Силистра (за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов"). Контакти: тел: 086/816201, e-mail: culture@silistra.bg.

Facebook коментари