Вторник, 25 Януари 2022 г.

Прерязаха лентата на подновения водопровод в Силистра (видео)

Народният представител Стефан Господинов, областния управител д-р Владо Янков, кмета на Силистра Иво Андонов и представители на фирмата изпълнител прерязаха лентата на проект на обща стойност 3 600 000 лева, изцяло финансиран с бюджетни средства. Реконструкцията бе осъществена от варненския консорциум "Одесосстрой – Понс 1" ДЗЗД.
Подменени са общо 5 600 метра (5 км 600 м) с полипропиленови тръби, чиято гаранция е между 60 и 70 г.
Реконструирани са два външни водопровода, които започват от вододайната зона на Силистра и обезпечават т.нар. "висока" и ниска" зони на града. Проектът бе изпълнен в два лот-а: Лот 1 – реконструкция на напорен водопровод от кладенец "Реней 1" към облекчителна шахта на гр. Силистра (висока зона на града) ; и Лот 2 – реконструкция на напорен водопровод от БПС (Брегова помпена станция) "Реней 6" до напорен водоем – (ниска зона на града).
Припомням, че реконструкцията на водопроводната мрежа започна миналата година, но заради липса на средства, МРРБ "замрази" (в началото на м. Септември 2009 г.) дейностите по проекта. В резултат на няколкомесечни усилия на областната администрация и народния представител от Силистра Стефан Господинов, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) преразгледа позицията си и даде разрешение за завършване на обектите, като осигури финансирането за завършването им (близо 255 хил. лева).
Ползите за Силистра и околните села са нормално водоподаване, намалени загуби от аварии и течове, силно ограничаване на опасността от преовлажнявне на терените от аварии и активизиране на свлачища.

Facebook коментари