Събота, 27 Февруари 2021 г.

Равнището на безработицата в Силистренско в края на декември е 11.6 на сто

Равнището на безработицата в област Силистра към края на декември 2019-та е 11,6 на сто, като нараства с 0,7 процентни пункта спрямо предходния месец, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Към края на декември в трите бюра по труда в областта - Силистра, Тутракан и Дулово - регистрираните безработни са 5283 души. Продължително безработните, с престой на борсата над година, към края на декември са 1783 души - 34 на сто от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са 59 на сто без специалност, с работнически професии - 29 на сто, специалисти - 12 на сто. Според образованието, от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52 на сто. Хората със средно образование са 41 на сто, а висшистите - 7 на сто.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 45 на сто. От всички регистрирани тези от 30 до 49 години са 44 на сто, а младежите до 29 години - 11 на сто. От общо регистрираните с намалена работоспособност са 365 души.

Facebook коментари