Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Библиотеката и историческия музей в Силистра минават на делегирани бюджети след нова година?

С докладни записки до кмета на общината на 9 ноември, директорите и на Регионална библиотека "Партений Павлович" и на Регионален исторически музей са заявили своето желание да преминат на делегиран бюджет. Те искат да им бъде предоставено правото да станат второстепенен разпоредители с бюджетни кредити. Общинска администрация вече е оформила заявените искания в докладни записки и са представени в Общинският съвет-Силистра, който ще се произнесе по тях на следващото си заседание на 25 ноември.

Facebook коментари