Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Областен информационен център ще отворя врати в Художествената галерия на Силистра

Община Силистра е кандидатствала по оперативна програма "Техническа помощ", целта на която е изграждането на 27 областни информационни центъра в страната. Те трябва да предоставят информация за Кохезионната политика на ЕС, нейните цели и съществуващи възможности в България. Помощта за общината е 100 % безвъзмездна и е за сумата от 275 000 до 400 000 лева. Продължителността на проекта е 36 месеца. Във връзка с това в Общинският съвет-Силистра е внесена докладна записка с която за целите на проекта се предлага да се предоставят две помещения от Художествената галерия, с обща площ 70 кв.м. за 5 години, а също и разрешение там да се извършат ремонтни дейности. Тя ще бъде гласувана на следващото заседание на съвета на 25 ноември.

Facebook коментари