Четвъртък, 01 Октомври 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 януари 2020 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

5 военнослужещи, офицери, средно образование
5 военнослужещи, войници, средно образование
2 продавач-консултанти, средно образование
2 миячи, превозни средства, средно образование
1 монтажник на дограма, средно образование
1 автомонтьор, средно обр., кат. В
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно обр., кат.СЕ
1 машинист, еднокофов багер, средно обр., кат. В,С и Е
1 ерготерапевт ( сензотерапевт), висше образование -сензотерапевт
2 тенекеджии, средно образование
1 работник в производство на тестени изделия, средно образование
1 продавач- консултант, средно образование, английски ез., компютърна грамотност
4 работници в кухня, основно образование
1 лекар, висше образование- Медицина
4 работници, сглобяване на детайли, средно образование
1 шофьор на автобус, основно/ средно образование, шоф.кат. D
1 рецепционист в хотел, средно образование, английски език*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 офис мениджър, средно професионално образование- За обучение по време на работа

2 бармани, без изисквания за заемане
4 сервитьори, без изисквания за заемане
2 работника в кухня, без изисквания за заемане
3 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка, копютърна грамотност
1 касиер, без изисквания за заемане
1 работник в сладкарско производство, без изисквания за заемане
1 машинен оператор, металообработващи машини, без изисквания за заеманеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 лекари, висше образование, специалност "Медицина", ЦСМП
10 арматуристи, без изисквания за заемане
5 кофражисти, без изисквания за заемане
5 зидари, без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 асистент, офис, средно образование, компютърна грамотност
1 работник, зареждане на рафтове, без изисквания за заемане
2 работници, обработка на дърво, без изисквания за заемане
1 сервитьор, без изисквания за заемане


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

3 лекари, висше образование "Медицина", ЦСПМ
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа.***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари