Сряда, 03 Март 2021 г.

Новите съдебни заседатели към Районен съд – Тутракан положиха клетва на тържествена церемония

На 24.01.2020г, на тържествена церемония в Районен съд-Силистра, новоизбраните четиринадесет съдебни заседатели към Районен съд гр.Тутракан, с мандат 2020 – 2024 година, положиха клетва пред Общо събрание на съдиите от двете съдилища.

Съкратеният съдийски щат в Районен съд – Тутракан поставя в невъзможност съдиите от този съд да провеждат общи събрания, поради което събитието се проведе в Съдебната палата в град Силистра.

Председателят на Районен съд-Тутракан поздрави съдебните заседатели с встъпването им в длъжност с думите:

"Функциите на съдебен заседател са свързани с осъществяване на обществено присъствие в съдебно заседание при разглеждане на дела от наказателен характер. Надявам се да бъдем ползотворни един към друг и комуникацията между нас да се осъществява поетапно и ритмично."

Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт Общото събрание на съдиите от Окръжен съд-Силистра утвърждава бройката и избира предложените от съответните общински съвети съдебните заседатели към всеки от районните съдилища в съдебния район.

През следващите четири години Районен съд–Тутракан ще се наложи да работи и с намален състав от съдебни заседатели. Общинският съвет-Тутракан не успя да запълни утвърдената квота от 16 представители на обществеността, а е предложил 9 кандидатури, или със 7 по-малко от утвърдения брой. Така вместо от 21 заседатели, в състава на съда разглеждащ наказателни дела, за престъпления наказуеми с над пет години лишаване от свобода, ще се включват съдебни заседатели от избраните четиринадесет граждани.

Най-младият съдебен заседател е на 36 години, а най-възрастният на 66 години. Девет от заседателите са с висше, а двама с полувисше образование. Четирима от положилите клетва са били заседатели в предходния мандат.

Съдебен заседател може да бъде всеки на възраст от 21 до 67 години, с адрес в общината попадаща в района на съда, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психическо заболяване и при условие, че не са налице пречките визирани в чл.67 ал.3 от ЗСВ.

Facebook коментари