Вторник, 25 Февруари 2020 г.

Силистренските читалища си разпределиха над половин милион лева

Разпределена е годишната държавна субсидия за дейността на народните читалища в община Силистра за 2020 година, научаваме от публикация в профила на общината във Фейсбук по повод проведено заседание на Комисия за разпределение на субсидията, председателствана от Мария Недялкова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности" в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища и на Указания на Министерство на културата, както и съгласно заповед на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов.

Комисията работи по т.нар. Вътрешни правила. Разработен и представен бе Анализ на изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Силистра за 2019 г. Във връзка с изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. общата субсидирана численост за народните читалища в община Силистра за настоящата година е в размер на 53 субсидирани бройки (общо 553 320 лева), предназначена за за 23 читалища, представили предложения за дейност през календарната година.

Стандартът за една субсидирана бройка е в размер на 10 440 лв. (завишението е с 950 лв. спрямо м.г.), като са разчетени средства за дейност и за заплати, за други възнаграждения и плащания на персонала, за осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В резултат на направения обстоен анализ и на база на проведената дискусия Комисията взе решение да бъде завишена с 0,125 бр. субсидираната численост на НЧ "Самообразование-1942" с. Йорданово за сметка на намаление със същия разрмер за НЧ "Светлина 1906" село Смилец.

Допълнителни субсидирани бройки (по 0.25) от Министерство на културата получиха НЧ "Дръстър-2012" град Силистра, НЧ "Дочо Михайлов – 1906" с. Бабук, НЧ "Паисий Хилендарски – 2006" с. Айдемир и НЧ "Заря-1957" с. Брадвари. Другите народни читалища на територията на Община Силистра останаха с разпределение като през 2019 г.

Facebook коментари