Вторник, 25 Февруари 2020 г.

В община Силистра вече могат да се плащат данъците и таксите за 2020 година

Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че започна събирането на данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2020 година.

Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2020 г., за втора вноска до 31.10.2020 г.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Заплащането може да се извърши в:

• касите на отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път;
• по интернет;
• чрез "Изипей".

Работното време с граждани в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра:

от 08.00 ÷ 16.00 часа
и
от 16.30 ÷ 17.00 часа

Facebook коментари