Петък, 26 Февруари 2021 г.

Силистренският съд ще може да разпитва свидетели и вещи лица без да са в сградата

Висшият съдебен съвет (ВСС) ще оборудва 19 съдилища в страната с техника за видеоконферентни връзки, пише "Правен свят", едно от тях е Окръжен съд-Силистра.

Решението е взето на заседанието на Комисията "Бюджет и финанси" към кадровия орган, която е одобрила отпускането на средства за закупуването на техниката.

Видеоконферентните връзки дават възможност за отдалечен разпит на свидетели и вещи лица в реално време, а България е от малкото страни членки на Европейския съюз, която все още не отговаря напълно на препоръките за трансгранично сътрудничество чрез използване на средства за видеоконференции. В много страни по света възможностите на технологиите за съдебната система се използват активно. Пионер в тази област е Австралия, която още през 80-те години на миналия век въвежда технологиите в криминалните си съдилища.

Сега за нуждите на съдебната система и у нас ще бъде закупено нужното оборудване, включващо комуникационен шкаф и резервно електрозахранване. Новите възможности за разпити на свидетели, вещи лица и други участници в процесите се осъществяват по проект "Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването, който се финансира от Европейския съюз.

Facebook коментари