Петък, 14 Август 2020 г.

Обсъдиха публично парите на Силистра за 2020 година

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Силистра за 2020 г. се проведе вчера в Общински съвет -Силистра.

Макрорамката на бюджета е 40 362 826 лева без преходни остатъци.

Основната цел на проекта е чрез приоритетите да продължат политиките на развитие като подобряването на качеството на публичните услуги, предоставяни от общината, осигуряване на финансови ресурси за местно развитие и инвестиции при запазване на финансовата устойчивост на общината. За осъществяване на основната цел е необходимо устойчиво балансиране на разходните ангажименти и реализираните ресурси, стана ясно по време на обсъждането.

За държавни дейности са предвидени 27 041 756 лева, за местни дейности – 12 389 070 лева и за капиталови разходи – 932 000 лева. Приходите с държавен характер трябва да са 27 041 756 лева, а с общински характер – 13 321 070 лева. Най-много са разходите за функция "Образование" – 17 724 704 лева.

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание. Те се вписват в протокол, който е неразделна част от решението на Общинския съвет за приемане на бюджета.

Facebook коментари