Неделя, 31 Май 2020 г.

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година обяви община Силистра

Публично обсъждане на проекта за бюджета на община Силистра за 2020 година ще има на 20 януари от 13.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет в Силстра, съобщиха от общината.

Материалите по проекта са на интернет-страницата на общината и на информационното табло на входа на административната сграда. Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждане и ще бъдат вписани в протокол, който е неразделна част от решението на Общинския съвет за приемане на бюджета.

Поканени да присъстват са жителите на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации, журналисти.

Facebook коментари