Вторник, 25 Февруари 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 януари 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

15 монтажници, промишлено оборудване, средно образование
1 лекар, висше образование- Медицина
2 обслужващи в магазин, средно образование
5 работници, сглобяване на детайли, средно образование
1 шофьор, автобус, средно образование –кат. D
1 шофьор на автобус, основно/ средно образование, шоф.кат. D
1 рецепционист в хотел, средно образование, английски език
1 експерт комуникация, информация и логистика, висше обр., английски и френски ез.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 технически сътрудник, без изисквания за заемане
5 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка, копютърна грамотност
3 общи работници, без изисквания за заемане
1 касиер, без изисквания за заемане
1 сладкар, без изисквания за заемане
1 работник в сладкарско производство, без изисквания за заемане

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 сервитьор, без изисквания за заемане
1 рекламен агент, без изисквания за заемане
5 лекари, висше образование, специалност "Медицина", ЦСМП
10 арматуристи, без изисквания за заемане
5 кофражисти, без изисквания за заемане
5 зидари, без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

3 отговорници, спомагателни дейности, без изисквания

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 чистач/хигиенист, няма изискване за образование, 2-часов работен ден
3 лекари, висше образование "Медицина", ЦСПМ
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа.

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 барман, няма изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
Прикачени файлове

Facebook коментари