Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Библиотеките в Овен, Черник, Боил, Руйно и Поройнон са вече част от глобалния свят

На 22 ноември 2010 година от 11.00 часа, в зала № 13 в сградата на Община Дулово беше подписано четиристранно споразумение за сътрудничество между Община Дулово, Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие и народните читалища в селата Овен, Черник, Боил, Руйно и Поройно по Програма"Глобални библиотеки" – България. Договорите бяха подписани от кмета Гюнер Рамис и председателите на читалищните настоятелства, информираха от община Дулово.
Петте библиотеки отговарят на критериите за включване през втория етап – 2010г. През миналата година в Програмата бяха включени читалищните библиотеки в Дулово и селата Окорш и Чернолик. Днес,22.11., трите библиотеки от първия етап получиха компютърни конфигурации /за Дулово – 6, Окорш – 4 и Чернолик -3/ преносими компютри, мултифункционални устройства, мултимедийни проектора. Към всеки пакет има рутер и комутатор за доизграждане на локалната мрежа. През месец феврури предстои обучение на библиотечните работници за работа с лицензираните програми и за по-доброто обслужване на населението по места. След инсталирането на техниката, библиотеките ще предоставят безплатно ползване на компютрите и достъп до интернет на своите потребители. А това е и целта на Програмата - всяка библиотека да се превърне в достъпно място за информация на жителите от всяко населено място.
Община Дулово кандидатства с 14 библиотеки по проекта"Глобални библиотеки", като до момента одобрените са 8.

Facebook коментари